Welkom - Contact - Vergunningen - Wedstrijden - Jeugd - Activiteiten - Verhalen - Links - Foto`s - Gastenboek - Filmpjes 

H.S.V. Het Baarsje Oldemarkt
 

Vergunningen - Eigen viswater - Overige viswateren - Algemene bepalingen - Info en nieuws 

 

Lijst van eigen viswateren 2015.

 

In deze viswateren mag alleen gevist worden met:
* een geldige vispas.
* een voor het betreffende jaar geldig bewijs van lidmaatschap van H.S.V. Het Baarsje te Oldemarkt.

 

Mallegat, zijtak mallegat.

 

Zandwinningsput aan het mallegat.

 

Kolk Ossenzijl. (Hoofdstraat nabij begraafplaats)

 

Kolk aan de Hagenbroekweg tussen Oldemarkt en Ossenzijl.
Deze prachtige kolk aan de rand van de Weeribben wordt gepacht van Staatsbosbeheer.

 

Deze stelt aan het bevissen van de kolk de volgende voorwaarden:
* Voor deze kolk worden geen dagvergunningen afgegeven.
* Het is de vergunninghouder niet toegestaan visvoeder in wat voor vorm dan ook in het water te brengen.
* Het stationeren van, en het bevaren met vaartuigen is niet toegestaan.
* Het looprecht geldt alleen voor het gedeelte, zoals op de tekening.
* Het is niet toegestaan het viswater vrij te maken van waterplanten, oeverbegroeiing te verwijderen dan wel te verontreinigen.

 

Het is verboden vogelnesten te verstoren, vogels te vangen of de rust in het reservaat te verstoren.