Welkom - Contact - Vergunningen - Wedstrijden - Jeugd - Activiteiten - Verhalen - Links - Foto`s - Gastenboek - Filmpjes 

H.S.V. Het Baarsje Oldemarkt
 
Hengelsportvereniging ,,Het Baarsje'' te Oldemarkt.
Email: baarsjeoldemarkt@hetnet.nl
 
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: AVG
B. Groen B. Barneveld E. Riegman  
0561.451880 0561.451643 0561.451611 Sinds 2015 zijn de gegevens van onze leden ondergebracht
      bij Sportvisserij Nederland. Deze gegevens zijn voor onze
2e voorzitter: Wedstrijden: Bestuurslid: penningmeester zichtbaar in "HSV leden"en alleen met een
B. Poelsema H. Bakker H. Lugtmeijer password toegankelijk.
0561.451960 0561.452182 0561.451514 Het betreft hier de NAW gegevens: (naam, adres, woonplaats)
    de geboortedatum en in geval van automatische incasso
    het IBAN nummer.
 
 
Vissterfte / waterverontreiniging? Bel de Milieuklachtentelefoon 038.4252423
 
Calamiteiten of stroperij? Bel de meldkamer Politie 0900.8844
 
Meldpunt visstroperij min. v LNV AID 045.5466222
 
Rabobank Oldemarkt - IBAN nummer: NL04RABO0139007288
 
Goedgekeurd bij K.B. van 28 juli 1953 nr.83 Wetswijzzigingen voorbehouden
Aangesloten bij de Federatie Oost-Nederland